Control and Inspectıon System

Kontrol ve Denetim Sistemi

KDS Kontrol ve Denetim Sistemi İşletmelerin bina, tesis, makine, ekipman ve işletme temizlik mahalleri gibi noktalar için yapılması gereken günlük, haftalık veya aylık kontrolleri mobil cihazlar üzerinden (cep telefonu ve tablet) gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. İşletmelerin geleceği için son derece önemli olan bu tip zorunlu kontrol ve denetimler, geliştirdiğimiz sistem sayesinde her sektörden her firmanın ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Birçok işletme teknik mahal ve benzeri şirket içi diğer kontrol ve denetimlerini, kağıt formlar üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu tip kontrol ve denetimler, yanıtların anlık olarak aktarılamaması, formların işletmeye hiç ulaşmaması ya da geçmiş kayıtlara ulaşmakta sorun yaşanması gibi durumlar nedeniyle işletmelerin hizmet kalitesi düştüğü için ciddi kayıplara sebep olmaktadır. VK olarak geliştirdiğimiz sistem akıllı cep telefonları üzerinden bu kontrollerin zamanında, etkin, verimli ve sağlıklı yapılmasını sağlamaktadır.

NFC Etiketler

Sistemimizde NFC türü etiket kullanmamızın temel amacı, bu etiketin özelliği gereği kontrol ve denetim için kullanıcının etiketin yapıştırıldığı alana gitmek zorunda olmasıdır.

Kontrol saat aralığı tanımlama

Günük yapılan kontrollerde kullanıcılar tanımlanan saat aralığı içerisinde kontrolleri gerçekleştirebilirler. Örnek olarak günlük olarak 09:00 – 21:00 saat aralığı tanımlanması durumunda kullanıcı yapması gereken kontrolleri sadece tanımlanan saat aralığı içerisinde gerçekleştirebilir.

Kullanıcıya göre soru tanımlama

Sisteme tanımlı kullanıcılar sadece alanlarıyla ilgili soruları cevaplayabilir. Örnek olarak elektrik ile ilgili alanları kontrol eden kullanıcıya elektrik soruları, mekanik alanları kontrol eden kullanıcıya mekanik soruları gibi.

Kullanıcı yetkilendirme

Kullanıcılar üç grupta yetkilendirilir. Kontrol, raporlama ve yönetici.

Konum bilgisi

Kullanıcıların kontrolleri gerçekleştirildiği alanlar Google maps üzerinden görüntülenebilir.

Bilgilendirme

Kontrol sırasında kullanıcının sorulara verdiği olumsuz yanıtlar ve kontrol saati içerisinnde gerçekleştirilmeyen alanların bilgisi sisteme kayıtlı e-posta adreslerine uygulama yüklü yönetici yetkisine sahip cep telefonlarına bildirim olarak iletilir. Sorulara verilen olumsuz cevap bilgilendirmesi

Raporlama

Sisteme kayıtlı tüm verileri içeren detaylı raporlar oluşturabilir ve kullanıcı hareketleri gözlemlenebilir.

Referanslarımız