Sayım ve Yönetim Hizmetleri

İşletmeler için önemli bir konu olan demirbaşların takibi gerek zaman yönetimi gerekse insan kaynağı gereksinimi açısından oldukça zor bir süreçtir. İşletmelerin sermayelerinin önemli bir kısmını oluşturan demirbaşların doğru takibi, şirket varlıklarının doğru bir şekilde izlenebilmesi ile gerçekleşmektedir.

Dünyanın herhangi bir yerindeki orta ve büyük ölçekli firmalar için Demirbaş Yönetimi, maliyetleri kontrol etme ve geliri artırma savaşında yeni ve vazgeçilemez bir silah haline gelmektedir. Devamlı değişen pazar şartları, karlılık düzeylerini ve tüm segmentlerdeki gelir beklentilerini etkilemektedir. Bu durum üst yönetimin sermaye yatırımlarını nasıl daha fazla azaltabileceğini, network kullanılabilirliğini nasıl daha fazla artırabileceğini, gelecekte daha cesur kararlar alabilmek için operasyonel etkinliği nasıl artırabileceğini ve benzeri pek çok konuyu düşünmesini zorunlu hale getirmiştir.

Demirbaş Yönetimi, bu soruların yanıtını veren temel kurumsal süreçlerden biridir. Bu süreç firmaların en iyi iş performansını yakalaması için tüm demirbaşlarını izlemesini ve yönetmesini sağlar. Kritik demirbaşların daha detaylı yönetimi ise, gelir getiren kritik demirbaşların servis sürelerinin artmasını, bu demirbaşların bakım ve yönetim maliyetlerinin azalmasını sağlayarak, riskleri azaltıp rekabet yeteneklerini artırarak, sonunda firmanın hisse değerini artırıcı süreci başlatır.

VK EAM Services, Demirbaş Yönetimi Danışmanlığı ve Sayımı Hizmeti ile demirbaşların daha iyi izlenebilmesini sağlayacaktır.

Sayım sırasında toplanan veriler

  • Lokasyon bilgileri (Kampüs, bina, kat, oda)
  • Demirbaş grubu
  • Marka, model, seri no
  • Zimmet (Kullanıcı bilgileri)
  • Fotoğraf
  • Demirbaş durumu (Sağlam, arızalı veya hurda)