Fıxed Asset Management

Sayım ve Yönetim Hizmetleri

İşletmeler için önemli bir konu olan demirbaşların takibi gerek zaman yönetimi gerekse insan kaynağı gereksinimi açısından oldukça zor bir süreçtir. İşletmelerin sermayelerinin önemli bir kısmını oluşturan demirbaşların doğru takibi, şirket varlıklarının doğru bir şekilde izlenebilmesi ile gerçekleşmektedir. Dünyanın herhangi bir yerindeki orta ve büyük ölçekli firmalar için demirbaş Yönetimi, maliyetleri kontrol etme ve geliri artırma savaşında yeni ve vazgeçilemez bir silah haline gelmektedir.

Sürekli değişen pazar şartları, karlılık düzeylerini ve tüm segmentlerdeki gelir beklentilerini etkilemektedir. Bu durum üst yönetimin sermaye yatırımlarını nasıl daha fazla azaltabileceğini, network kullanılabilirliğini nasıl daha fazla artırabileceğini, gelecekte daha cesur kararlar alabilmek için operasyonel etkinliği nasıl artırabileceğini ve benzeri pek çok konuyu düşünmesini zorunlu hale getirmiştir.

Demirbaş Yönetimi, bu soruların yanıtını veren temel kurumsal süreçlerden biridir. Bu süreç firmaların en iyi iş performansını yakalaması için tüm demirbaşlarını izlemesini ve yönetmesini sağlar. Kritik demirbaşların daha detaylı yönetimi ise, gelir getiren kritik demirbaşların servis sürelerinin artmasını, bu demirbaşların bakım ve yönetim maliyetlerinin azalmasını sağlayarak, riskleri azaltıp rekabet yeteneklerini artırarak, sonunda firmanın hisse değerini artırıcı süreci başlatır.

Duran Varlık Yönetim Sistemi, kullanılan ERP yönetim sistemi aracılığı ile sabit kıymetlerin ve sarf malzemelerinin envanter yönetim süreçlerini konum bazlı ve gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir yönetim modelidir.

Konum Bilgileri

Kampüs, Bina, Kat ve Oda

Teknik Bilgiler

Ana Grup, Grup, Marka, Model, Seri No, Renk ve Ölçü

Zimmet Bilgileri

Kullanıcı veya Sorumlu Kişi

Fotoğraf Çekimi

Sayım işlemi sırasında demirbaşların fotoğraflanması.

Durum Bilgisi

Sağlam, Hurda, Arızalı veya Konsinye Gibi

Ek Bilgiler

Talepler doğrultusunda işlenecek ek bilgiler.

Referanslarımız